Қазақстанда мектептер үшін санитарлық тораптарға арналған ұлттық стандарт әзірленеді

31 шілде 2023

Бұл туралы ҚР СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті хабарлайды. 2023 жылғы 31 шілдедегі бұйрықпен Техникалық реттеу және метрология комитеті 2023 жылға арналған «Жалпы білім беру мекемелерінің санитарлық тораптары. Жалпы талаптар қатысты» ұлттық стандарттау жоспарына толықтырулар енгізді.

Аталмыш өзгерістер ҚР Оқұ-ағарту министрлігінің өтінімі бойынша енгізілген және елімізде мектептердегі санитариялық тораптарға бірыңғай стандартталған талаптарды белгілеуге, санитариялық тораптардағы балалар үшін қолайлы жағдайларды қалыптастыруға, оның ішінде кабиналарға қойылатын талаптарды айқындауға, гигиеналық құралдардың болуына және қозғалысы щектеулі азаматтар үшін қолайлы орта құруға бағытталған.

Өтінім «Қазақстандық стандарттау және метрология институты» РМК Ғылыми-техникалық кеңесінде қаралды, стандартты биыл бекіту жоспарлануда.

«Жасыратыны жоқ, мектептердегі са-нитарлық тораптардың сапасына қатысты сұрақтар көтеріліп тұрады. Сондықтан эко-логиялылық, санитария, қолжетімділік және бас-қа да маңызды жағдайлар тұрғысынан қазіргі заманғы тәсілдер негізінде бірыңғай стандартты белгілеу бұрынан іске асырылып жатқан міндет», - деп атап өтті ҚР СИМ ТРМК төрағасы Қуаныш Елікбаев.

ҚР ИИДМ баспасөз қызметі

 

В Казахстане разработают национальный стандарт на санитарные узлы для школ

31 июля 2023

Об этом сообщает Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК. Приказом от 31 июля 2023 года КТРМ внес дополнения в План национальной стандартизации на 2023 год, дополнив его пунктом по разработке национального стандарта СТ РК «Санитарные узлы общеобразовательных учреждений. Общие требования».

Пункт включен по заявке Министерства просвещения РК и направлен на установление в стране единых стандартизированных требований к санитарных узлам в школах, формирование комфортных условий для детей в санитарных узлах, в том числе определение требований к кабинкам, наличию гигиенических средств и созданию комфортной среды для маломобильных категорий граждан.

Заявка рассмотрена на научно-техническом совете РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», стандарт планируется утвердить уже в этом году.

«Не секрет, что периодически качество санитарных узлов в школах для наших детей вызывает вопросы. Поэтому установление единого стандарта на основе современных подходов, с точки зрения экологичности, санитарии, доступности и других важных условий давно назревшая и реализуемая в этом году задача», — отметил Председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Пресс-служба МИИР РК